Algemene Voorwaarden

Welkom op onze website. Als u doorgaat met het bezoeken en gebruiken van deze website, gaat u akkoord met en bent u gebonden door de volgende algemene gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid de betrekking van Two Chicks met u in verband met deze website bepaalt. Als u het oneens bent met enig deel van deze algemene voorwaarden, dan kunt u onze website niet gebruiken.

“De term ‘Two Chicks’ of ‘ons’ of ‘wij’ verwijst naar de eigenaar van de website waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in Anna Alla Ltd, Timsons Business Centre, Bath Road, Kettering, NN16 8NQ. Ons ondernemingsnummer is 5620265.” De term ‘u’ verwijst naar de gebruiker of de bezoeker van onze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

  • De inhoud van de pagina’s van deze website is voor uw algemene informatie en gebruik. Dit is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.
  • Deze website gebruikt cookies om browserinstellingen te volgen. Als u toestaat dat cookies worden gebruikt, dan kunnen de volgende persoonlijke gegevens door ons opgeslagen worden voor gebruik door derden: Google Analytics
  • Noch wij, noch derden bieden geen enkele garantie of waarborg ten aanzien van de juistheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materiaal onjuistheden of fouten kunnen bevatten en we sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of fouten in de ruimste mate toegestaan door de wet uit.
  • Uw gebruik van informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid, om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website aan uw specifieke eisen voldoen.
  • Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie verleend is aan ons. Dit materiaal omvat maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, look, uiterlijk en graphics. Reproductie is verboden behalve in overeenstemming met de auteursrechtvermelding, dat deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.
  • Alle op deze website weergegeven handelsmerken, waarvan de operator geen eigenaar of licentiehouder is, worden erkend op de website.
  • Onbevoegd gebruik van deze website kan leiden tot een vordering tot schadevergoeding en/of een strafbaar feit.
  • Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites bevatten. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak om nadere informatie te verstrekken. Zij betekenen niet dat wij instemmen met de website(s). Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s).
  • Uw gebruik van deze website en alle geschillen, die voortvloeien uit het gebruik van de website zijn onderworpen aan de wetten van Engeland, Noord-Ierland, Schotland en Wales.